Pakiet NIEBIESKI

Całodobowa Linia Medyczna
Ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt i badań – 24h Infolinia Medyczna.
Pacjent może zarezerwować termin wizyty z dowolnego miejsca
Polski w Klinikach Medycznych na terenie całego kraju. Konsultant
Infolinii uzgadnia z pacjentem preferowany termin i oddzwania do
pacjenta z potwierdzeniem wizyty. W dniu wizyty pacjent
otrzymuje SMS przypominający o terminie konsultacji lub badania.
Całodobowa Infolinia Medyczna, to również telefon alarmowy,
pod którym przez całą dobę dyżuruje personel medyczny, który
udziela porad w sytuacji wystąpienia problemu zdrowotnego, w
razie potrzeby zamawia wizytę domową. Każdy pacjent posiada
kartę identyfikacyjną SIGNUM, na której podany jest numer
całodobowej linii medycznej.
Szczepienia przeciw grypie
Coroczne profilaktyczne szczepienie przeciw grypie.
Usługa szczepienia obejmuje:
» bezpłatną konsultację przed wykonaniem szczepienia
» bezpłatne wykonanie iniekcji
» 50 % rabatu na szczepionkę
Prowadzenie ciąży
Prowadzenie ciąży obejmuje opiekę lekarza ginekologa-położnika oraz badania diagnostyczne zgodne z
zakresem usług w posiadanym pakiecie.
Zabiegi ambulatoryjne
Zabiegi ambulatoryjne zgodne z konsultacjami lekarskimi. Usługi w formie zabiegów, które mogą być
wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po
konsultacji lekarskiej w warunkach ambulatoryjnych ze zniżką w wysokości 15% u Partnerów
Medycznych i 25 % w Centrach Medycznych świadczeniodawcy.
Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony
jest od zakresu konsultacji specjalistycznych, do których Pacjent
jest uprawniony w ramach abonamentu.
» Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne: założenie i zmiana
prostego opatrunku nie wymagającego opracowania
chirurgicznego, pobranie wymazu i posiewu, usunięcie szwów
po zabiegach wykonywanych w centrach własnych
Zleceniobiorcy, usunięcie szwów po zabiegach
wykonywanych poza centrami własnymi Zleceniobiorcy,
klasyfikacja przypadku po ocenie lekarza (nie wykonujemy
zdejmowania szwów po porodzie), znieczulenie miejscowe,
usunięcie kleszcza.
» Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne: założenie i usunięcie
przedniej tamponady nosa, przedmuchiwanie (kateteryzacja)
trąbki słuchowej, koagulacja naczyń przegrody nosa,
usunięcie ciała obcego z nosa, ucha, założenie/zmiana innego
opatrunku laryngologicznego, założenie/zmiana/usunięcie
sączka, płukanie ucha/nosa, laryngoskopia pośrednia,
pobranie wymazu/posiewu, założenie szwów, usunięcie
szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych w
centrach własnych Zleceniobiorcy, usunięcie szwów po
zabiegach laryngologicznych wykonywanych poza centrami
własnymi Zleceniobiorcy – kwalifikacja przypadku po ocenie
lekarza, donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki
nosa
» Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne: badanie dna oka, pomiar
ciśnienia śródgałkowego, usunięcie ciała obcego z oka,
badanie ostrości widzenia, pola widzenia, widzenia
przestrzennego, iniekcja podspojówkowa, badanie
autorefraktometrem, podanie leku do worka spojówkowego,
płukanie worka spojówkowego, gonioskopia, pobranie
wymazu/posiewu, adaptacja do ciemności, dobór okularów
» Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne: dermatoskopia,
pobranie wymazu/posiewu
» Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne: pobranie cytologii
Podstawowa opieka lekarzy specjalistów
Pacjenci mają bezpośredni (bez skierowania od internisty) i nielimitowany dostęp do lekarzy wybranych specjalizacji lekarskich niezbędnych do zapewnienia prawidłowej opieki medycznej.
Zakres konsultacji obejmuje: wywiad, badanie przedmiotowe, skierowanie na badanie diagnostyczne w przypadku wskazań medycznych, postawienie diagnozy, leczenie, wskazania do dalszego leczenia specjalistycznego.
LEKARZE PIERWSZEGO KONTAKTU
» Internista
» lekarz medycyny rodzinnej
» pediatra
LEKARZE SPECJALIŚCI :
» chirurg ogólny
» dermatolog
» ginekolog
» laryngolog
» neurolog
» okulista
» urolog
Podstawowe badania laboratoryjne i diagnostyczne
Bezpłatne i nielimitowane badania laboratoryjne oraz diagnostyczne zlecone przez lekarza.
Badania laboratoryjne: OB, morfologia krwi z rozmazem, badanie ogólne moczu, jonogram (sód i potas), glukoza we krwi, żelazo we krwi, magnez we krwi, mocznik we krwi, kreatynina we krwi, cholesterol całkowity, trójglicerydy, bilirubina we krwi, białko we krwi, poziom AspAT oraz AlAT, poziom GGTP we krwi, poziom amylazy we krwi, poziom ASO, poziom APTT i PT we krwi, poziom fibrynogenu
Badania diagnostyczne: cytologia ginekologiczna RTG klatki piersiowej, kości i stawów, czaszki, zdjęcie przeglądowe narządów jamy brzusznej USG jamy brzusznej, jąder, narządów rodnych, nerek, pęcherza moczowego, piersi, płodu, prostaty – przez powłoki brzuszne, ślinianek, tarczycy , EKG spoczynkowe, spirometria audiometria.
Kontrast używany do badań diagnostycznych jest wliczony w cenę pakietu.
Usługi pielęgniarskie w placówce
Usługi pielęgniarskie na terenie Kliniki.
Personel pielęgniarski zapewnia następujące usługi dostępne na terenie Kliniki:
» iniekcja domięśniowa (lek pacjenta)
» iniekcja dożylna (lek pacjenta)
» kroplowy wlew dożylny (lek pacjenta)
» opatrunek prosty
» pomiar ciśnienia krwi
» próby śródskórne
Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia
Zakres badań jest ustalany po przeprowadzeniu wywiadu przez lekarza. Usługa należy się bezpłatnie jeden raz na 24 miesiące. W przypadku, kiedy posiadacz pakietu wykonuje przegląd zdrowia częściej, przysługuje mu zniżka w wysokości 50% wartości wykonanych badań.
Stomatologia
Bezpłatnie: konsultacja lekarska wraz z badaniem jamy ustnej i planem leczenia, instruktaż higieny jamy ustnej
Rabat 20 % we własnych Klinikach Medycznych operatora medycznego (Warszawa, Wrocław, Katowice, Sosnowiec, Kraków, Poznań, Gdynia, Gdańsk, Starogard Gdański) na stomatologię zachowawczą w tym: leczenie ubytków próchniczych, leczenie kanałowe zębów, odbudowę zębów, suchy zębodół, dewitalizację, amputację i ekstyrpację miazgi, impregnację zębiny
Dodatkowo
» 15 % rabatu na usługi medyczne: konsultacje lekarskie i ambulatoryjną diagnostykę oferowane u Partnerów Medycznych
» 25 % rabatu na usługi medyczne: konsultacje lekarskie i ambulatoryjną diagnostykę oferowane w Klinikach Medycznych operatora medycznego (Warszawa, Wrocław, Katowice, Sosnowiec, Kraków, Poznań, Gdynia, Gdańsk, Starogard Gdański)

Prywatna Opieka Mredyczna szansa dla Ciebie
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free